Kontakty

Adresa: Národní ústav pro vzdělávání – Pracoviště pro certifikace
Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9

Email: certifikace@nuv_cz

Telefon: +420 774 089 189

 

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.  e-mail: lucie.myskova@nuv_cztelefon 283 881 250, linka 33

Vedoucí oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování a Psycholog - odborník pro oblast ústavní výchovy a primární prevence rizikového chování

 

Bc. Roman Petrenko, e-mail: roman.petrenko@nuv_cz, telefon 283 881 250, linka 36

Výzkumný a odborný pracovník pro oblast ústavní výchovy a primární prevence rizikového chování