KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč (DCHB - Oblastní charita Třebíč)

http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/primarni-prevence/

IČO: 44990260

Registrované sídlo: Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 01_CER_Charita_Trebic_VSEO.PDF Certifikát KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč (Charita) - všeobecná primární prevence