Jules a Jim, z.s.

www.julesajim.cz

IČO: 26587084

Registrované sídlo: Krkonošská 1534/6, 120 00 Praha 2


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 24/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Gamma – všeobecná primární prevence rizikového chování“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát Jules a Jim - všeobecná primární prevence


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 24/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Sigma – selektivní primární prevence rizikového chování“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_SEL.PDF Certifikát Jules a Jim - selektivní primární prevence