Cesta integrace, o.p.s.

www.cestaintegrace.cz

IČO:  26619032

Registrované sídlo: Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 19/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 19_CER_Cesta_integrace_VSE.PDF Certifikát Cesta integrace - všeobecná primární prevence