Agentura Wenku s.r.o.

www.wenku.cz

IČO: 28431375

Registrované sídlo: Na Hanspaulce 799/37, 160 00 Praha 6 - Dejvice


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 04/16/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 - 13. 12. 2017

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát a rozsah Wenku