Advaita, z.ú.

https://advaitaliberec.cz/

IČO: 65635591

Registrované sídlo: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV - Perštýn

   


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 02/18/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence působení sekt

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

   

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

   

Platnost certifikátu: 27. 04. 2018 - 27. 04. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát a rozsah Advaita všeobecná.PDF

   


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 02/18/2/CE pro program školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

 

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

   

Platnost certifikátu: 27. 04. 2018 - 27. 04. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát a rozsah Advaita indikovaná.PDF