ACET ČR z.s.

www.acet.cz

IČO: 49439910

Registrované sídlo: Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 03/16/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence působení sekt

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence poruch příjmu potravy

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 30. 11. 2016 - 30. 11. 2017

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát ACET ČR - všeobecná primární prevence