Kontakty

1) Pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

2) SPC: Přehledné kontakty na většinu speciálně pedagogických center (SPC) v jednotlivých krajích naleznete na stránkách Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (APSPC).

3) SVP

4) koordinátoři – mimořádné nadání

5) koordinátorky – poruchy autistického spektra

Bližší informaci o úloze krajského koordinátora péče o děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra (PAS) naleznete zde.

6) koordinátoři – logopedická péče