Aktivity oborových skupin

Oborové skupiny pracují při Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).  Od počátku se jejich činnost soustřeďuje na základní úkol:

  • podporovat, udržovat a rozvíjet efektivní komunikaci tvůrců vzdělávacích programů v České republice se všemi relevantními partnery.

Po roce 2004 byl základní úkol oborových skupin rozšířen:

  • sledovat evropské trendy v odborném vzdělávání a aktivně podporovat zavádění evropských nástrojů v České republice.

Aktivity odborných a oborových skupin

Aktivity odborných a oborových skupin se řídí ročním plánem, který schvaluje MŠMT.

Informace očinnosti skupin je možné získat na adrese: miroslav.kadlec@nuv_cz . Od roku 2012 mapuje aktivity skupin Zpravodaj oborové skupiny, jehož dosud vydaná čísla jsou k dispozici zde.

Podrobnější informace o činnostech v předchozích letech jsou uvedeny níže.

Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2014

Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2013

Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2012