Nová závěrečná zkouška

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 do září 2019 zabezpečoval jednotné závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti. Od října 2019 převzalo agendu závěrečných zkoušek v učebních oborech Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. O financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Vstup do informačního systému pro školy


 

Aktuality

Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v prosinci 2019 jsou zveřejněna

Školy mohou připravovat závěrečné zkoušky pro prosincový termín školního roku 2018/2019. Jednotná zadání jsou přístupná po přihlášení do informačního systému nové závěrečné zkoušky. Každá škola si může stáhnout jednotná zadání všech učebních oborů, které vyučuje. 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

 

Hospodářská komora ČR ocenila nejlepší středoškoláky

Hospodářská komora odměnila 250 nejlepších absolventů středních škol a učilišť z celé České republiky titulem Absolvent 2019. Byli mezi nimi také vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, na níž Hospodářská komora spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání. 

 

Další porada se týkala oboru Potravinářské práce

Porada se uskutečnila v Národním ústavu pro vzdělávání dne 18. září 2019. Podle názoru účastníků je nejvíc třeba zrevidovat témata písemné zkoušky, protože v současnosti jsou příliš náročná pro žáky oboru kategorie E.

 

Jak se změní jednotné zadání v oborech Ošetřovatel a Pečovatelské služby

Před letními prázdninami se v NÚV konaly další dvě porady, na nichž se sešli zástupci škol a společně s pracovníky NÚV posuzovali, jaké změny je třeba provést v jednotných zadáních pro obory Ošetřovatel a Pečovatelské služby. Zároveň bylo dohodnuto, kdo se na změnách bude podílet, v jakém termínu budou úpravy provedeny a předány školám k testování a připomínkám. 

 

Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

V roce 2019 proběhl už osmý ročník soutěže o nejlepší samostatné odborné práce (SOP), které připravují absolventi učebních oborů. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR.  Autoři nejlepších prací převzali 19. října v Lichtenštejnském paláci ocenění Hospodářské komory ČR. Kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se ho zúčastnil i premiér Andrej Babiš, který absolventům předával certifikáty. 

 

Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v září 2019

Jednotná zadání závěrečných zkoušek pro zářijový termín školního roku 2018/2019 budou postupně zveřejňována od 15. července 2019. 

 

další aktuality