Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Vyhláška 27/2016 Sb o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. Nadaných se týkají zejména část čtvrtá (§27 až 31) a příloha č. 1 (podpůrná opatření).

Text vhlášky včetně příloh ve znění odeslaném k uveřejnění ve Sbírce zákonů (kde je však k dispozici bez příloh) je dostupný na webu MŠMT ze stránky www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3, resp. na stránce www.msmt.cz/file/36859_1_1/.