Aktuality

4. 8. 2015

Konference Tvořivost jakou součást nadání – sítě pro podporu nadání proběhne v pondělí a úterý 19. a 20. října 2015 v Praze v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3 a NIDV, Senovážné náměstí 25. Bližší informace naleznete zde.

4. 3. 2015

Konference Mensa pro rozvoj nadání – březen 2015 proběhne v úterý 24. března 2015 v prostorách Poslanecké sněmovny PČR. Bližší informace naleznete zde.

Talnet otevírá registrace do jarních T-exkurzí. Bližší informace naleznete zde.

17. 9. 2014

Konference Mensa pro rozvoj nadání – listopad 2014 proběhne ve středu 19. listopadu 2014 v Prostějově. Bližší informace naleznete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=480.

Aktuality z Talnetu: Úplnou nabídku T-kurzů pro školní rok 2014/15 najdete na stránce www.talnet.cz/t-kurzy a přihlášku na www.talnet.cz/web/talnet/prihlaseni. Kurzy začínají 29. 9. 2014 a končí v květnu 2015. Uzávěrka přihlášek je 23. 9. 2014 ve 24.00. Díky přihlášení do kurzu se mohou Talneťáci účastnit i prezenčních soustředění, T-exkurzí (na zajímavá pracoviště nebo do terénu) a dalších aktivit podporujících jejich odborný a osobnostní rozvoj.

10. 1. 2014

Ve dnech 17. až 20. září 2014 se ve slovinské Lublani uskuteční 14. mezinárodní konference ECHA. Na stránkách konference už je možné se na konferenci předběžně přihlásit a zájemci o aktivní účast již mohou zasílat své abstrakty – bližší informace naleznete na www.echa2014.info/conference/call-for-abstracts/.

16. 10. 2013

Dne 13. 11. 2013 pořádá Mensa ČR v Prostějově konferenci Mensa pro rozvoj nadání zaměřenou na rozvoj nadání, vzdělávání a identifikaci nadaných dětí a Kluby nadaných dětí. Bližší informace a přihlášku naleznete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=367. Program konference je zdarma. Příspěvek 140,- Kč pokrývá oběd, kávu a vodu po celý den. Přihlásit se můžete do 10. listopadu.

13. 9. 2013

Ve dnech 21. - 23. října 2013 se v Praze koná 3. konference STaN na téma Myšlení v souvislostech. Bližší informace naleznete na www.talent-nadani.cz/texty/aktuality/pozvanky/3stan.pdfnadani.cz/texty/aktuality/pozvanky/3stan.pdf. Přihlášku je nutné zaslat do 30. září na kontaktní e-mail v ní uvedený.

10. 9. 2013

Středisko podpory nadání při SVČ Plzeň vás v rámci projektu PERUN zve na vzdělávací seminář Tvorba výukových aktivit pro žáky ZŠ (oblast biologie) plný názorných ukázek a výukových aktivit založených na aktivizujících metodách zvyšujících zájem žáků o biologii a stimulujících jejich nadání. Seminář je určen pedagogům ZŠ, víceletých gymnázií, SVČ, DDM, NNO. Účast na semináři je zdarma. Termín: 27. 9. 2013 10 - 18 hod. Místo: SZČ-CEV Dřípatka, Rumpálova 999, Prachatice. Přihlášky zasílejte do 13. 9. 2013 na perun@svcdomecek_cz.

Bližší informace naleznete zde.

10. 9. 2013

Projekt péče o talentovanou mládež v oboru přírodních věd a matematiky - Talnet otevřel registrace do online kurzů pro ročník 2013-2014. Online kurzy začínají 9. 10. 2013 a končí v květnu 2014. Úplnou nabídku T-kurzů najdete na stránce www.talnet.cz/t-kurzy.

Již od loňského roku je snažší zapojení žáka i v průběhu školního roku, které je nyní podpořeno tím, že se lze zapsat do T-kurzů i pololetně. Pololetní bloky lze mezi sebou též kombinovat, takže celkový proces přihlášení či změny zaměření jsou nyní pružnější. Další možností je účast na T-exkurzích či na soustředěních, které se konají dvakrát během roku. Zapojení žáka probíhá pomocí online přihlášek, které se pro různé aktivity zpřístupňují na adrese www.talnet.cz/prihlaseni. Další možností je přímo kontaktování organizátorů přes talnet@talnet_cz. Je totiž možné program pro žáka do značné míry individualizovat a dohodnout specifický přístup, případně se též poradit, která aktivita by byla momentálně nejvhodnější.

Pro přihlášení do aktivity T-kurzy se vyžaduje doporučení učitele, rodiče nebo jiné osoby. Touto osobou může být i odborný pracovník ŠPZ. Doporučení má formu krátkého textu (jedna věta až odstavec), který se vpisuje do elektronické přihlášky spolu s kontaktem na doporučujícího.

10. 9. 2013

Vyšlo třetí číslo časopisu Svět nadání - najdete jej na www.talentovani.cz/aktualni-cislo. Tento odborný časopis pro pedagogy a psychology přináší originální i přeložené stati. Kromě zásadního referátu Joan Freemanové Emoční vývoj nadaných a talentovaných v čísle dále najdete přehledovou studii Matematické nadání Dagmar Malinové a dvě výzkumné studie: Metóda mentoring pri edukácii nadaných žiakov a Postoje českých učitelů k akceleraci.

1. 3. 2013

Dne 18. března 2013 proběhne v Obřadní síni radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13 (metro B, Hůrka) 64. pracovní den STaN. Podrobné informace naleznete na www.talent-nadani.cz/texty/aktuality/pozvanky/64stan.html.

26. 10. 2012

Ve dnech 7. - 8. listopadu 2012 se v prostorách Tyršova domu (Újezd 450, Praha 1) koná závěrečná konference Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů. Účast na konferenci je bezplatná, pro účastníky je zajištěno občerstvení a ubytování v hotelu Ibis na Andělu v dvoulůžkových pokojích. Počet účastníků je omezen. Hlásit se můžete do 31. října. Bližší informace jsou k dispozici na www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/zaverecna-konference-individualniho-projektu-narodniho.

Ve dnech 8. - 9. listopadu 2012 proběhne v prostorách MŠMT ČR, Praha 1, Karmelitská 7 2. STaN interaktivní konferenci s mezinárodní účastí na téma Ekonomika, etika a vzdělávání nadaných. Uzávěrka přihlášek je 30. října. Bližší informace naleznete na www.talent-nadani.cz.

6. 9. 2012

Talnet otevírá nový ročník oblíbených T-kurzů, které začínají 1. října. Všechny podstatné informace naleznete zde.

30. 8. 2012

V úterý 18. 9. 2012 proběhne na NIDV – Jeruzalémská 957/12, Praha 1, v malé zasedací místnosti ve 3. patře 20. pracovní jednání Resortní pracovní skupiny k péči o kognitivně nadané děti a žáky (dále jen RPS) ustanovené k posílení vzájemné informovanosti a koordinovanosti aktivit subjektů z resortu školství podílejících se na péči o kognitivně nadané děti a žáky.

Členy RPS jsou zástupci MŠMT a několika OPŘO, které se na péči o kognitivně nadané děti a žáky podílejí: NIDM – oddělení Talentcentrum, NIDV a NÚV. Veřejná část jednání (9-10 hod.) bude věnována vzájemné výměně informací o aktivitách jednotlivých zapojených subjektů realizovaných v uplynulém období (červen – září 2012) a plánu úkolů RPS pro příští období (do dalšího pracovního setkání skupiny).

O účast na veřejné části jednání RPS může požádat kterákoli škola nebo NNO, jež se nejméně dva roky aktivně podílí na péči o nadané. V případě zájmu účastnit se tohoto jednání je však třeba nejpozději s týdenním předstihem informovat prostřednictvím e-mailu dr. Durmekovou z NÚV na svetlana.durmekova@nuv_cz.

29. 6. 2012

Za podpory projektu OPVK PERUN bylo  zveřejněno první číslo odborného internetového časopisu Svět nadání. Bližší informace naleznete na www.talentovani.cz/svet-nadani1.

30. 5. 2012

V úterý 19. 6. 2012 proběhne na NIDV – Jeruzalémská 957/12, Praha 1, v malé zasedací místnosti ve 3. patře 19. pracovní jednání Resortní pracovní skupiny k péči o kognitivně nadané děti a žáky (dále jen RPS) ustanovené k posílení vzájemné informovanosti a koordinovanosti aktivit subjektů z resortu školství podílejících se na péči o kognitivně nadané děti a žáky.

Členy RPS jsou zástupci MŠMT a několika OPŘO, které se na péči o kognitivně nadané děti a žáky podílejí: NIDM – oddělení Talentcentrum, NIDV a NÚV. Veřejná část jednání (9-10 hod.) bude věnována vzájemné výměně informací o aktivitách jednotlivých zapojených subjektů realizovaných v uplynulém období (duben – červen 2012) a plánu úkolů RPS pro příští období (do dalšího pracovního setkání skupiny).

O účast na veřejné části jednání RPS může požádat kterákoli škola nebo NNO, jež se nejméně dva roky aktivně podílí na péči o nadané. V případě zájmu účastnit se tohoto jednání je však třeba nejpozději s týdenním předstihem informovat prostřednictvím e-mailu dr. Durmekovou z NÚV na svetlana.durmekova@nuv_cz.

25. 4. 2012

Do 15. května se lze on-line zapojit do soutěže Evropské srdce určené tříčlenným týmům žáků druhého stupně ZŠ, případně paralelních ročníků víceletých gymnázií. Soutěž je tematicky zaměřená na oblast zeměpisu, fyziky, chemie a biologie. Jak všechny potřebné informace, tak vlastní soutěž jsou dostupné na www.evropskesrdce.cz/.

23. 4. 2012

Ve dnech 21. – 22. 6. 2012 se v Praze uskuteční 1. dětská vědecká konference určená žákům ve věku 10 až 15 let. Bližší informace včetně on-line přihlášky (registrace) na konferenci naleznete na www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/1-detska-vedecka-konference.

Ve dnech 22. – 29. července 2012 se koná na gymnáziu Miluláše Koperníka v Bílovci První ročník Letní školy přírodních věd pořádaný ve spolupráci se Společností pro talent a nadání (STaN). Bližší informace naleznete na www.gmk.cz/pozvanka-na-letni-skolu-prirodnich-ved/.

23. 3. 2012

V úterý 24. 4. 2012 proběhne na NIDV – Jeruzalémská 957/12, Praha 1, v malé zasedací místnosti 18. pracovní jednání Resortní pracovní skupiny k péči o kognitivně nadané děti a žáky (dále jen RPS) ustanovené k posílení vzájemné informovanosti a koordinovanosti aktivit subjektů z resortu školství podílejících se na péči o kognitivně nadané děti a žáky.

Členy RPS jsou zástupci MŠMT a několika OPŘO, které se na péči o kognitivně nadané děti a žáky podílejí: NIDM – oddělení Talentcentrum, NIDV a NÚV. Veřejná část jednání (9-10 hod.) bude věnována vzájemné výměně informací o aktivitách jednotlivých zapojených subjektů realizovaných v uplynulém období (leden – duben 2012) a plánu úkolů RPS pro příští období (do dalšího pracovního setkání skupiny).

O účast na veřejné části jednání RPS může požádat kterákoli škola nebo NNO, jež se nejméně dva roky aktivně podílí na péči o nadané. V případě zájmu účastnit se tohoto jednání je však třeba nejpozději s týdenním předstihem informovat prostřednictvím e-mailu dr. Durmekovou z NÚV na svetlana.durmekova@nuv_cz.

22. 3. 2012

Perceive and create! je tematický pobyt pro mladé od 14 do 17 let na Mělníku ve dnech 31. 3. - 10. 4. Protože jde o program financovaný EU, činí účastnický poplatek pouhých 500 Kč. Neváhejte, počet volných míst je omezen - potřebné informace najdete na http://tmelnik.cz/prilohy/P&C_info+program.pdf.

2. 3. 2012

Pohár vědy s podtitulem Olympiáda fyziky a dalších věd je 1. ročník republikové soutěže pořádané Asociací malých debrujárů ČR a podpořené MŠMT. Jedná se o týmovou soutěž určenou různým věkovým kategoriím (od MŠ po SŠ). Přestože již byla zahájena, je ještě možné se do ní přihlašovat. Bližší informace naleznete zde.

27. 1. 2012

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice pořádá dne 25. dubna 2012 konferenci Pedagogická činnost s nadanými žáky na základní škole a nižším stupni gymnázia.

Bližší informace o této konferenci naleznete v souboru konference_nidv_04_2012. Přihlásit se můžete zde.