Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj, Jiráskova 801

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj

Jiráskova 801, 256 01 Benešov

tel.: +420 974 226 851

e-mail:jana.spiessova@mvcr_cz