Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj, Janderova 147

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj

Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec

tel.: +420974 226 851

e-mail: Jana.spiessova@mvcr_cz