Kraj Vysočina

Seznam škol podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

Seznam základních škol na území kraje Vysočina zajišťujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

 

KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Pozice prozatím neobsazena

 

KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V NIDV

Kontakty na krajská centra podpory NIDV a na krajské koordinátory podpory pedagogických pracovníků pro práci s žáky-cizinci ve školách