Kontakty platné od 1. října 2019

Upozorňujeme na změnu v kontaktech na pracovníky, kteří se starají o závěrečnou zkoušku v učebních oborech. Celý tým se od října 2019 stal součástí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve Cermat).


Tým pracovníků zodpovědný za závěrečnou zkoušku:

Ing. Hana Hušáková, gestor ZZ
e-mail: husakovah@cermat_cz
tel.: 224 507 488, mobil 724 652 206

Ing. Dana Kočková, administrátor tvorby jednotných zadání
e-mail: kockovad@cermat_cz
tel.: 224 507 491, mobil 724 652 205
 
PhDr. Romana Jezberová, Ph.D., metodik ZZ
e-mail: jezberovar@cermat_cz
tel.: 224 507 492

Mgr. Renata Pyrochtová, editorka JZ pro obory kat. E
e-mail: pyrochtovar@cermat_cz
tel.: 224 507 490

PhDr. Zoja Franklová, PR pracovnice ZZ
e-mail: franklovaz@cermat_cz
mobil: 724 652 240