KOORDINÁTOR PRO ŽÁKY–CIZINCE V ŠPZ

Krajský koordinátor pro oblast žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem v rámci školských poradenských zařízení 

PPP České Budějovice - Mgr. Vít Šmíd

Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

tel.: +420 727 959 015

e-mail: vit.smid@pppcb_cz