Jak se změní zkoušení z cizího jazyka v rámci závěrečných zkoušek

Cizí jazyk je dnes součástí závěrečných zkoušek v devíti učebních oborech: Jemný mechanik (zaměření Hodinář), Výrobce potravin, Pekař, Řezník-uzenář, Aranžér a Kadeřník. U žáků jsou ověřovány hlavně znalosti odborné terminologie. V šesti oborech vzdělání je zařazen do písemné zkoušky, ve čtyřech je součástí obhajoby samostatné odborné práce, která probíhá v rámci praktické zkoušky. Jeden obor má cizí jazyk jak v SOP, tak v písemné zkoušce.


Ve zpětné vazbě někteří pedagogové upozornili na nejednotný přístup k použití slovníku během zkoušky. Zatímco v oboru Aranžér ho žáci využívat mohli, v ostatních oborech to přípustné nebylo. V každém z oborů je sice písemná zkouška z jazyka zaměřena trochu jinak, použití slovníku ale bude od školního roku 2017/2018 sjednoceno, a to tak, že ho žáci nebudou moci využívat.

Další z připomínek se týkala oboru Kadeřník. Některým učitelům scházela pestřejší nabídka témat a poukázali na to, že pak nelze zadání pro žáky dostatečně obměňovat. Od června 2018 budou tedy témata pro cizí jazyky podstatně rozšířena, a to jak v angličtině, tak v němčině a ruštině.

Poměrně závažný podnět přišel z Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy Třebíč. Podle názoru zdejších učitelů by měl být rozšířen počet oborů, v nichž je do závěrečných zkoušek zařazen i jazyk. Konkrétně to škola navrhla pro obor Reprodukční grafik. Také garantka oboru Lenka Bečvářová se domnívá, že by zde zařazení cizího jazyka bylo vhodné. Když ovšem návrh projednala s ostatními školami vyučujícími obor, zjistila, že to pedagogové v naprosté většině nedoporučují. Kvůli slabé úrovni žáků nechtějí v současnosti zvyšovat náročnost zkoušek. V oboru Reprodukční grafik tedy nyní cizí jazyk do závěrečných zkoušek zařazen nebude.