Informační systém a elektronické zkoušky

V informačním systému nové závěrečné zkoušky probíhá tvorba témat jednotných zadání a také veškerá komunikace mezi autory a editory. Schválená témata se pak vkládají do databáze. Prostřednictvím informačního systému jsou zpřístupňována témata, která školy využívají při přípravě závěrečných zkoušek.

Informační systém obsahuje modul pro e-learningové vzdělávání učitelů, autorů a editorů. Má software pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který umožňuje úpravy vzhledu a formátu jednotných zadání bez změny jejich obsahu. Inovace systému, která byla dokončena v červnu 2015, umožňuje žákům skládat písemné zkoušky online.


Vstup do informačního systému pro školy, tvůrce témat a editory (přístupný jen po přihlášení):

editori.gif skoly.gif tvurci.gifPilotáž e-zkoušky proběhla na stovce škol

V průběhu listopadu školy ověřovaly elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v patnácti oborech vzdělání. Pilotáže se zúčastnilo 2 300 žáků. Školy při ní ověřovaly praktické fungování systému e-zkoušky a zjišťovaly, zda je struktura i obsah zadání vyhovující.

 

Školy opět pilotují e-zkoušky, tentokrát v patnácti oborech

Až do 18. listopadu mohou školy prakticky vyzkoušet elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v 15 oborech vzdělání. Po úspěšném startu e-zkoušky v minulém školním roce má pilotáž přispět k rozšíření nabídky oborů, v nichž bude nadále možné skládat zkoušky na počítači.  

 

Právě probíhá testování písemných zkoušek na počítači

Přibližně 400 škol si může od 17. února do 10. března 2016 otestovat písemné zkoušky na počítači.  Na základě zkušeností z tohoto testování bude připraveno pokusné ověřování tohoto systému, které proběhne v rámci závěrečných zkoušek letos v červnu. Ve 29 oborech vzdělání tak budou mít žáci možnost přímo skládat písemné zkoušky na počítači.  

 

Ověřování znalostí žáků s využitím počítačů

V rámci projektu NZZ 2 vznikla zcela unikátní aplikace, která rozšiřuje informační systém nové závěrečné zkoušky. Školy ji mohou využívat jak pro realizaci písemné zkoušky při závěrečné zkoušce, tak i v průběhu školního roku pro průběžné ověřování znalostí. O tom, zda a jak bude systém používán, rozhoduje ředitel školy.