Informační systém

V informačním systému nové závěrečné zkoušky probíhá tvorba témat jednotných zadání a také veškerá komunikace mezi autory a editory. Schválená témata se pak vkládají do databáze. Prostřednictvím informačního systému jsou zpřístupňována témata, která školy využívají při přípravě závěrečných zkoušek.

Informační systém obsahuje modul pro e-learningové vzdělávání učitelů, autorů a editorů. Má software pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který umožňuje úpravy vzhledu a formátu jednotných zadání bez změny jejich obsahu. Inovace systému, která byla dokončena v červnu 2015, umožňuje žákům skládat písemné zkoušky online.


Vstup do informačního systému pro školy, tvůrce témat a editory (přístupný jen po přihlášení):

editori.gif skoly.gif tvurci.gifPrávě probíhá testování písemných zkoušek na počítači

Přibližně 400 škol si může od 17. února do 10. března 2016 otestovat písemné zkoušky na počítači.  Na základě zkušeností z tohoto testování bude připraveno pokusné ověřování tohoto systému, které proběhne v rámci závěrečných zkoušek letos v červnu. Ve 29 oborech vzdělání tak budou mít žáci možnost přímo skládat písemné zkoušky na počítači.  

 

Ověřování znalostí žáků s využitím počítačů

V rámci projektu NZZ 2 vznikla zcela unikátní aplikace, která rozšiřuje informační systém nové závěrečné zkoušky. Školy ji mohou využívat jak pro realizaci písemné zkoušky při závěrečné zkoušce, tak i v průběhu školního roku pro průběžné ověřování znalostí. O tom, zda a jak bude systém používán, rozhoduje ředitel školy.