Společné vzdělávání

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. N ovela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o  děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.

DOTAZY 

týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp. zasílejte na adresu spolecnevzdelavani@nuv_cz

Telefonní konzultační linka ke společnému vzdělávání 774 726 345 je k dispozici od pondělí do pátku vždy od 9.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00. 

Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ došlé na spolecnevzdelavani@nuv_cz.

DOTAZY

týkající se rámcových vzdělávacích programů, tvorby ŠVP, informací ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP a IVP můžete pokládat prostřednictvím formuláře na  stránce Konzultačního centra NÚV

Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI k RVP došlé do Konzultačního centra NÚV.


Vše o společném vzdělávání na webu MŠMT


ZMĚNY RVP: PŘEDŠKOLNÍ, ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ - ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A GYMNÁZIA  

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), a to k 1. září 2016. Školy  uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s RVP PV nejpozději do 1. září 2017.

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Ve všech základních školách bude školní vzdělávací program upraven podle nového RVP ZV. 

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění rámcové vzdělávací  programy pro střední vzdělávání - střední odbroné školy (SOŠ). Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školy upraví své ŠVP nejpozději do 1. září 2017.

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední vzdělávání - gymnáziaRámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou, Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školy upraví své ŠVP v souladu s dodatkem nejpozději do 1. září 2017.


REVIZNÍ PRACOVIŠTĚ

Od 1. září 2016 pracuje při NÚV revizní pracoviště pro oblast školských poradenských služeb.

 


VOLNÁ MÍSTA PRO ASISTENTY PEDAGOGA, ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY

Aktuální nabídku I poptávku lze sledovat na Burze Metodického portálu RVP.CZ. Inzeráty do kategorie Pracovní příležitosti mohou vkládat registrovaní uživatelé, prohlížet si je mohou všichni návštěvníci portálu bez registrace. Poptávat i nabízet zde mohou zájemci o místo asistenta pedagoga, školního psycholga, školního specální pedagoga nebo pedagoga/učitele.


LEKTOŘI - IMPLEMENTÁTOŘI

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických (poradenských) pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č.27/2016 Sb.):

Lektoři vzdělávacích programů musí absolvovat proškolení v NÚV se závěrečnou zkouškou a doložit Certifikát LEKTOR – IMPLEMENTÁTOR PRO SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Seznam lektorů - implementátorů (k 26. květnu 2016) 


ANALÝZY A STUDIE: