Společné vzdělávání

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. N ovela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o  děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.

DOTAZY 

týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp. zasílejte na adresu spolecnevzdelavani@nuv_cz

Telefonní konzultační linka ke společnému vzdělávání 774 726 345 je k dispozici od pondělí do pátku vždy od 9.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00. 

Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ došlé na spolecnevzdelavani@nuv_cz.

DOTAZY

týkající se rámcových vzdělávacích programů, tvorby ŠVP, informací ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP a IVP můžete pokládat prostřednictvím formuláře na  stránce Konzultačního centra NÚV

Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI k RVP došlé do Konzultačního centra NÚV.


Vše o společném vzdělávání na webu MŠMT


ZMĚNY RVP: PŘEDŠKOLNÍ, STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A GYMNÁZIA  

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění RVP PV, a to k 1. září 2016. Školy  uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s RVP PV nejpozději do 1. září 2017.

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední odborné vzdělávání (SOV)Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školy upraví své ŠVP nejpozději do 1. září 2017.

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění  rámcové vzdělávací  programy pro obory gymnáziíRámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou, Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Změna se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školy upraví své ŠVP v souladu s dodatkem nejpozději do 1. září 2017.

 


 UPRAVENÝ RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve všech běžných základních školách se bude vzdělávat podle Rámcového vzdělávacího programu  pro základní školy. MŠMT vydalo opatření, kterým v souladu se školským zákonem mění RVP pro základní vzdělávání. Příloha rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV - LMP) byla zrušena. Podle Individuálního vzdělávacího plánu se budou žáci vzdělávat na základě doporučení poradenského zařízení.

Upravený RVP ZV (1,76 MB)

Opatření ministryně - RVP ZV (208,00 KB) 

Metodický průvodce upraveným RVP ZV je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP těchto škol.


INFORMACE

Informační semináře Společné vzdělávání a OP VVV 

Informační seminář je určen především pro ředitele mateřských a základních škol a pro pracovníky školských poradenských zařízení v daném kraji. Vystoupí na něm zástupci MŠMT, Řídicího orgánu OP VVV, Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání.

Kapacita semináře je cca 150 míst. Místo konání a další podrobnosti budou oznámeny přihlášeným zájemcům s dostatečným časovým předstihem. Na seminář je možné se přihlásit prostřednictvím www.nidv.cz.


VOLNÁ MÍSTA PRO ASISTENTY PEDAGOGA, ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY

Aktuální nabídku I poptávku lze sledovat na Burze Metodického portálu RVP.CZ. Inzeráty do kategorie Pracovní příležitosti mohou vkládat registrovaní uživatelé, prohlížet si je mohou všichni návštěvníci portálu bez registrace. Poptávat i nabízet zde mohou zájemci o místo asistenta pedagoga, školního psycholga, školního specální pedagoga nebo pedagoga/učitele.

LEKTOŘI - IMPLEMENTÁTOŘI

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických (poradenských) pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č.27/2016 Sb.):

Lektoři vzdělávacích programů musí absolvovat proškolení v NÚV se závěrečnou zkouškou a doložit Certifikát LEKTOR – IMPLEMENTÁTOR PRO SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Seznam lektorů - implementátorů (k 26. květnu 2016) 


ANALÝZY A STUDIE: