Společné vzdělávání

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. N ovela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o  děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.

AKTUALITA - CO DĚLAT KDYŽ:

 


DOTAZY 

Dotazy týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp. zasílejte na adresu spolecnevzdelavani@nuv_cz. Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ došlé na spolecnevzdelavani@nuv_cz.

Dotazy týkající se rámcových vzdělávacích programů, tvorby ŠVP, informací ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP a IVP můžete pokládat prostřednictvím formuláře na stránce Konzultačního centra NÚV. Můžete se také podívat na NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI k RVP došlé do Konzultačního centra NÚV.


MŠMT

FORMULÁŘ PRO DOTAZY A NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI - MŠMT

Vše o společném vzdělávání na webu MŠMT


ZMĚNY RVP: PŘEDŠKOLNÍ, ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ - ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A GYMNÁZIA  


videonahrávka k využití formuláře zprávy a doporučení ŠPZ:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfUxHiBxhHIK65Z-0OGG5SaiS6aiXWn5x 


VOLNÁ MÍSTA PRO ASISTENTY PEDAGOGA, ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY

Aktuální nabídku I poptávku lze sledovat na Burze Metodického portálu RVP.CZ. Inzeráty do kategorie Pracovní příležitosti mohou vkládat registrovaní uživatelé, prohlížet si je mohou všichni návštěvníci portálu bez registrace. Poptávat i nabízet zde mohou zájemci o místo asistenta pedagoga, školního psycholga, školního specální pedagoga nebo pedagoga/učitele.


LEKTOŘI - IMPLEMENTÁTOŘI

Aby byla dodržena jednota a kvalita výkladu právních předpisů ke společnému vzdělávání (inkluze), stanovilo MŠMT podmínku pro udělení akreditace v systému DVPP s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických (poradenských) pracovníků škol a školských poradenských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, včetně prováděcí vyhlášky č.27/2016 Sb.):

Lektoři vzdělávacích programů musí absolvovat proškolení v NÚV se závěrečnou zkouškou a doložit Certifikát LEKTOR – IMPLEMENTÁTOR PRO SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Seznam lektorů - implementátorů (k 26. květnu 2016) 


ANALÝZY A STUDIE: