letáky a formuláře pro poradenská zařízení – jazykové mutace

Pro potřeby školských poradenských zařízení při poskytování péče žákům-cizincům jsou níže k dispozici letáky a formuláře přeložené do jedenácti, resp. šesti cizích jazyků.

Čeština (cze)

 1) Leták
 2) Žádost o poskytnutí poradenské služby
 3) INFORMOVANÝ SOUHLAS s poskytováním poradenských služeb
 4) INFORMOVANÝ SOUHLAS se závěry vyšetření ve školském poradenském zařízení
 5) Anamnestický dotazník
 6) Školní dotazník

Angličtina (eng)

 1) Pamphlet / Leaflet
 2) Request for Counselling Services
 3) INFORMED CONSENT to Counselling Services
 4) INFORMED CONSENT with the Conclusions of Testing at the School Counsellling Centre
 5) Case History Questionnaire
 
6) School Questionnaire

Arabština (ara)

 1) طبقه

Bulharština (bul)

 1) Листовка

Francouzština (fre)

 1) Dépliant
 2) Demande de prestation du service de conseil
 3) CONSENTEMENT ECLAIRE avec la prestation du service de conseil
 4) CONSENTEMENT ECLAIRE relatif à l’évaluation pratiquée au sein du service de conseil scolaire
 5) Questionnaire d‘anamnèse
 6) Questionnaire de scolarité

Mongolština (mon)

 2) Боловсролын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдах тухай хүсэлт
 3) Боловсролын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний тухай МЭДЭЭЛЭЛ АВЧ ХҮЛЭЭН ӨВШӨӨРСӨН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
 
4) Боловсролын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх байгууллагын үзлэгийн дүгнэлтийн тухай МЭДЭЭЛЭЛ АВЧ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
 
5) Анхан шатны мэдээлэл авах товч асуулга
 
6) Сургуулийн хэрэгцээнд зориулсан асуулга

Polština (pol)

 1) Ulotka

Rumunština (rum)

 1) Foaie volantă

Ruština (rus)

 1) Листовка
 2) Запрос на предоставление консультации
 3) ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ на предоставление консультации
 4) ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ с заключениями по результатам обследования в педагогическо-консультационном центре
 5) Анамнестическая анкета
 6) Школьная анкета

Španělština (spa)

 1) Folleto

Ukrajinština (ukr)

 1) Листівка
 2) Клопотання щодо надання консультаційних послуг
 3) ІНФОРМОВАНА ЗГОДА з наданням консультаційних послуг
 4) ІНФОРМОВАНА ЗГОДА з висновками експертизи консультативного шкільного центра
 5) Опитувальник для встановлення анамнезу
 6) Шкільна анкета

Vietnamština (vie)

 1) Tờ rơi
 2) Đơn xin cung cấp dịch vụ tư vấn
 3) TUYÊN BỐ ĐỒNG Ý về việc cung cấp dịch vụ tư vấn
 4) TUYÊN BỐ ĐỒNG Ý với kết luận sát hạch của phòng tư vấn nhà trường
 5) Bản câu hỏi khảo sát
 6) Bản câu hỏi của nhà trường