Nabízené diagnostické metody

V této části webových stránek můžete objednávat diagnostické metody vydané či distribuované Oddělením diagnostických a intervenčních nástrojů NÚV.

Nabídka diagnostických a intervenčních metod

Není-li ve sloupci „dostupnost“ u dané metody uvedeno „volně“, je nákup metody podmíněn doložením účasti na akreditovaném kurzu dané metody pořádaném NÚV („kurz“) nebo dosaženého vzdělání („psycholog“ nebo „speciální pedagog“). V některých případech autoři testu vyžadují splnění obou podmínek současně („kurz + psycholog“). Vzdělání prosím doložte zasláním skenu/kopie diplomu nebo potvrzení o absolvování akreditovaného kurzu dané metody.

Objednávky materiálů přijímáme na adrese Oddělení diagnostických a intervenčních metod, Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9 nebo na emailové adrese: diagnostika@nuv_cz

Ceny jsou uvedeny s DPH 15%, resp. 21 % (podle metody)K objednávkám diagnostických metod mimo projekt DIS je účtováno poštovné dle aktuálního ceníku České pošty.

  

 

Testy vydané v rámci projektu DIS

Název diagnostického nástroje

Cena v Kč, včetně kurzu

Dostupnost

Screeningový test poruch autistického spektra (CAST)

aktuálně nedostupný, připravujeme revizi

kurz + psycholog, speciální pedagog

Dotazník rodičovského přijetí-odmítnutí PARQ/Control

0,-*

psycholog

Test mapující připravenost pro školu (MaTeRS)

- manuál, pomůcky a 50 záznamových archů

 

100 ks záznamových sešitů a volných záznamových archů

 

2646,-

 

750,-

kurz + psycholog, speciální pedagog

Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

4083,-

kurz + psycholog, speciální pedagog

Baterie testů fonologických schopností (BTFS)

aktuálně nedostupný, připravujeme revizi

kurz + psycholog, speciální pedagog

Vytváření příběhů – verbální test tvořivosti

710,-

kurz + psycholog

Škály měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí – revize (ŠAD-R)

doprodáno, aktuálně nedostupný

psycholog

Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků (IDENA)

aktuálně nedostupný, připravujeme revizi

psycholog, speciální pedagog, pedagog

Sociální klima třídy

aktuálně nedostupný

psycholog

 

* K nástroji se vztahují režijní poplatky v ceně 110 Kč.

 

 

Metody vydané v rámci činnosti IPPP

Název diagnostického nástroje

Běžná cena

Dostupnost

Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob

1100,-

Kurz (1300,- Kč)

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ

0,-*

Kurz + psycholog, speciální pedagog

Obrázkový test profesní orientace

382,-

Kurz + psycholog, speciální pedagog

Sociální klima školní třídy

0,-*

Kurz

Monitorovací systém problémových projevů chování

0,-*

Kurz

Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let

210,-

Psycholog

Dotazník stylu učení

277,-

Kurz + Psycholog

Edukačně-hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra (od 8 do 15 let)

doprodán

Kurz

Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících

210,-

Psycholog, speciální pedagog, pedagog, sociální pracovník

 

 *Nástroj je poskytován zdarma účastníkům souvisejícího kurzu. Informace o vypsaných kurzech najdete zde. V  případě, že požadovaný kurz není v nabídce, kontaktujte nás prosím na emailu diagnostika@nuv_cz. Kurzy budeme vypisovat podle počtu zájemců.

 

 

Diagnostické a interpretační příručky

Název typ cena Dostupnost
Test hvězd a vln Sborník z konference 110,- volně
Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve SPC Diagnostická příručka 239,- volně
Diagnostika a edukace u dětí s těžkým zdravotním postižením Diagnostická příručka 330,- volně
Zulligerův projektivní test: příručka Diagnostická příručka 57,- psycholog

 

 

Diagnostické metody dostupné v rámci jiných projektů a institucí


Cesta ke kvalitě

Název diagnostického nástroje

Běžná cena v Kč

Bližší informace o testu

Klima školní třídy

Zdarma

Test ke stažení v .pdf

Dotazník školní výkonové motivace

Zdarma

Test ke stažení v .pdf

Interakce učitele a žáků

Zdarma

Test ke stažení v .pdf

  

  

Připravujeme...

Diagnostický nástroj

Odhadovaný rok publikace

Autoři

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6. až 9. ročníků ZŠ

2017

Markéta Caravolas, Ph.D.

doc. Jan Volín, PhD.

Baterie testů fonologických schopností - revize (obohaceno o klinický vzorek dětí s dysfázií)

2017

PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Markéta Caravolas, Ph.D.

Vytváření příběhů - test verbální tvořivosti

2017

PhDr. Světlana Durmeková Ph.D. a kol.

Posuzovací škály hodnocení adaptivního chování u dětí

2018

kol. autorů