Zapojte se - studie adaptivních schopností u dětí

_61159884.jpg

Vážení rodiče,

máte doma dítě ve věku 5 - 16 let? Zajímá Vás, jak je Vaše dítě šikovné ve srovnání s jinými dětmi stejného věku? Zapojte se do našeho elektronického dotazování, které proběhne v prázdninových měsících a přispějte tak ke studii adaptivního chování u dětí, která probíhá v rámci pilotního ověřování nově vyvíjené diagnostické škály. 

Administrace dotazníku bude probíhat anonymně v elektronické podobě. Po přihlášení do studie obdržíte na Vaši emailovou adresu pozvánku k vyplnění elektronického dotazníku. Jeho zodpovězení trvá cca 60 – 90 minut. Není nutné ho vyplnit celý najednou, v průběhu odpovídání je možné odpovědi uložit a vrátit se k nim později. V období podzimu 2016 získáte přístup k informacím o výsledcích svého dítěte a také ke srovnání výsledků s výkonem ostatních posuzovaných dětí. 

Pro Vaše zapojení do studie prosím kontaktujte koordinátora dotazníku, Mgr. Jakuba Jelínka na adrese jakub.jelinek@nuv_cz

 

Více informací o studii a vyvíjeném diagnostickém nástroji naleznete v tomto dokumentu: Pozvánka - studie adaptivního chování u dětí.pdf