Aktuality pro poradenské pracovníky

Hledáme zodpovědné spolupracovníky, kteří by se podíleli na sběru dat v rámci pilotního ověřování nově vyvíjeného diagnostického nástroje v různých lokalitách ČR. Preferujeme studenty a odborníky s psychologickým či speciálně pedagogickým vzděláním. Sběr dat bude probíhat v období červen – červenec 2016.

  • Cílem je získat celkem cca 400 vyplněných dotazníků s posouzením dětí ve věku 5 – 15 let (včetně). Hodnocení budou provádět rodiče dětí. Sběr dat bude honorován částkou 50 Kč za kompletně vyplněný dotazník (odhadovaná náročnost 60 – 90 min administrace). Možno administrovat hromadně.
  • Budeme ověřovat také dotazník pro učitele a strukturovaný rozhovor pro rodiče, a to u vybraných věkových skupin dětí (7-8 let a 13-14 let). V těchto věkových skupinách budou ověřovány všechny formy nástroje SOUČASNĚ u jednoho dítěte (dotazník pro rodiče, rozhovor s rodičem a dotazník pro učitele). Odhadovaná časová náročnost rozhovoru je 90 – 120 min, dotazníku pro učitele cca 60 min. Za kompletní posouzení jednoho dítěte všemi formami nástroje vyplácíme odměnu 250 Kč.

Odměna bude hrazena formou DPP. Předpokládáme minimální zapojení spolupracovníků v rozsahu 50 dotazníků pro rodiče a 15 strukturovaných rozhovorů pro rodiče a učitelských dotazníků. Zájemci o spolupráci prosím kontaktujte koordinátora studie Mgr. Jakuba Jelínka (jakub.jelinek@nuv_cz). Přiložte informaci o dosaženém vzdělání / odborné praxi.

 

Hledáme také spolupracovníky pro další dvě související studie:

  • Zájemce z řad poradenských pracovníků zveme ke spolupráci na pilotní studii nástroje u populace dětí s LMP, ADHD a PAS. 
  • Zájemce z řad školních psychologů dále zveme k ověřování nástroje u zdravé populace romských dětí. 

V rámci těchto studií budeme ověřovat všechny tři formy nástroje. Pro více informací prosím kontaktujte koordinátorku studií, Mgr. Lucii Chadimovou (lucie.chadimova@nuv_cz).

 

Všichni spolupracovníci budou podrobně zaškoleni v administraci dotazníku, strukturovaného rozhovoru a souvisejících otázkách. Jednodenní školení administrátorů proběhne v Praze ve čtvrtek 26. a v pátek 27. května 2016 (prostory NÚV Prosek).