Čtenářská gramotnost

Metodická příručka vydaná v roce 2011 je zaměřena na praxi ve školách.

Zájemci v ní naleznou vymezení pojmu čtenářské gramotnosti, celou řadu příkladů dobré praxe, dílnu čtení i řadu pracovních listů, které mohou použít ve výuce. 

Publikace navazuje na úvodní publikaci Gramotnosti ve vzdělávání a je druhou z pěti metodických příruček zaměřených na gramotnosti.

Metodickou příručku Čtenářská gramotnost ve výuce si můžete stáhnout ve formátu pdf.