Výzkumy

Analýza mediálního obrazu ústavní výchovy

V průběhu jara 2016 připravil a zpracoval Národní ústav pro vzdělávání analýzu mediálního obrazu zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Analýza se uskutečnila na vzorku 396 článků z českých médií, a to za posledních 6 let, tj. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015.

Zpráva z výzkumu identifikuje hlavní témata, o kterých se píše a mluví v souvislosti s dětskými domovy a výchovnými ústavy, a mapuje také mediální obraz s ohledem na pozitivní či negativní vyznění zpráv týkajících se těchto zařízení i tématu ústavní výchovy obecně.

Kompletní zpráva z výzkumu ke stažení zde - Analyza_medialniho_obrazu_ustavni_vychovy.pdf Analýza medialního obrazu ústavní výchovy.pdf


   

Mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti SVP a zařízení ústavní a ochranné výchovy

S cílem zmapovat, jak je vnímána potřebnost jednotlivých typů činností realizovaných zařízeními ústavní a ochranné výchovy a středisky výchovné péče, provedlo Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového chování a Pracoviště pro certifikace mapování potřeb regionů ve vztahu k činnosti středisek výchovné péče a zařízení ústavní a ochranné výchovy pohledem pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí. Výsledky šetření byly prezentovány mj. na odborném semináři k oblasti primární prevence rizikového chování pořádaném MŠMT v září v Plzni. 

Prezentace je dostupná zde - Mapovani_potreb_regionu_ve_vztahu_k_cinnosti_UV_a_SVP_21.9.2015_Plzen.pptx Mapovani potreb regionu ve vztahu k cinnosti UV a SVP 21.9.2015 Plzen.pptx 


   

Databáze odborných prací v oblasti náhradní výchovné péče v ČR

Za účelem podpory rozvoje odborníků v náhradní výchovné péči byl v průběhu let 2014 a 2015 vytvořen základ databáze zaměřené na témata týkající se problematiky náhradní výchovné péče. Rešerší studentských prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních) uvedených na volně přístupných internetových databázích na Karlově Univerzitě v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitě v Pardubicích bylo vybráno 900 prací s tímto tématem.

Databázi jsme v minulém roce rozšířili o seznam publikací a odborných prací, které byly napsány nejen na univerzitách, ale v rámci různých projektů i mimo akademickou půdu. Rádi bychom, aby byla databáze k dispozici odborníkům v oblasti náhradní výchovné péče. Doufáme, že tímto krokem přispějeme ke zvyšování profesionalizace odborných pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a k vytváření podkladů pro tvorbu koncepcí a legislativních úprav v oblasti náhradní výchovné péče.

Databáze je dostupná zde - tabulka_vyzkumy.xlsx Databáze prací.xlsx (194,42 KB)


   

Informace, materiály a výstupy k dalším tématům naleznete v jednotlivých webových rubrikách - Standardy kvality péčeStandardy kvality pro ambulantní SVPPsychická způsobilost pedagogických pracovníkůPublikace