dotazníkové šetření 14. 7. – 20. 9. 2017

dotazníkové šetření 14. 7. – 20. 9. 2017

Návrh pojetí revize RVP

K návrhu pojetí se mohli pedagogové a laická veřejnost vyjádřit prostřednictvím dotazníku.  

  • Cílem bylo získat zpětnou vazbu od pedagogických pracovníků napříč jednotlivými stupni vzdělání
  • Zveřejnění dotazníku na webu NÚV 
  • Použitá metoda: anketa
  • Termín sběru dat: 14. 7. – 20. 9. 2017
  • Velikost vzorku: 932 respondentů (z toho 772 pedagogů)

VÝSLEDKY ANKETY UVEŘEJŇUJEME