Umělecké vzdělávání a společnost

Od 22. do 23. listopadu 2017 v Goethe Institutu v Praze.

Zveme Vás na konferenci, která se bude zabývat spektrem uměleckého vzdělávání v České republice a v Německu, a to v celé jeho šíři: jak vzděláváním formálním (s akcentem na základní a střední), tak neformálním (získaným mimo vzdělávací systém) včetně informálního učení (neplánované, spontánní, každodenní). 

Posláním konference, již uvádí podtitul Rosteme s kulturou, je představit systémy, koncepce, legislativu i  veřejnou podporu oblasti uměleckého vzdělávání v obou zemích. Konference se uskuteční v rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích. Konference je součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN a probíhá v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.

Pořadateli jsou Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a Goethe-Institut Česká republika


PŘIHLÁSIT SE

Zváni jsou především učitelé uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogové a umělečtí vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, ale rovněž umělci a představitelé veřejné správy jak s Německa, tak z České republiky.
Konference je akreditována jako vzdělávací program v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Účastníci konference obdrží osvědčení o jejím absolvování.

Konferenční jazyky: čeština a němčina
Účast: bezplatná (po předchozí registraci)
Termín uzávěrky registrací: 31.10.2017

Více o konferenci, program

Další informace