RAMPS-VIP III

proj_slider_img.jpg

Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních zajišťují široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům školní psychologové a školní speciální pedagogové. Těmto pracovníkům je poskytována metodická podpora...