Standardní postupy pedagogicko-psychologických poraden

06.43.21_5. Metodická zpráva  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.

(Metodická zpráva č.3 – KA 2 a KA 3)

V této metodické zprávě jsou formulovány doporučené postupy pro diagnostické, intervenční a metodické činnosti pedagogicko-psychologických poraden, a to zejména pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Metodika vychází ze stávající legislativy, nicméně vyjadřuje se i k připravovaným legislativním změnám.

Publikaci je možné zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00 (či na vlastní náklady nechat zaslat).