Péče PPP o dítě s MP

Dotaz: Dotaz z SPC: Může mít PPP v péči žáky s lehkým MP, ať už jsou integrovaní individuálně v běžných ZŠ nebo ve speciálních třídách, či školách?


Odpověď věcně příslušného odboru MŠMT (odbor 22):
Klienti s lehkou mentální retardací mají obvykle řadu problémů, které vyplývají z jejich aktuálního stavu i z případné kombinace jejich postižení, včetně situace v jejich rodině.
 Praxe je taková, že chrakter převládajícího problému určuje kritéria pro výběr poradenského zařízení, rozložení SPC není v rámci republiky úplně ideální, takže je možné, že dítě s LMR navštěvuje také PPP.  Zaměření poradenských zařízení stanovuje vyhláška, kraj tím, že SPC obvykle zřizuje může ovlivnit distribuci služby.  V různých krajích, mají různé koncepce - někde jsou SPC zaměřená na určitý typ postižení, jinde jsou SPC zaměřená „všeobecně“. Do péče SPC spadají všechny druhy ZP kromě SPUCH – výjimka je u SPC zaměřených na narušenou komunikační schopnost, kdy dítě s diagnostikovanou dysfázií má zároveň SPU. Specifickými poruchami učení a chování se zabývají PPP. V některých krajích jsou klienty PPP i děti s jiným ZP - např. s LMP, PAS, apod. U PPP je situace podobná. Obecně platí, že standardní činnosti jednotlivých ŠPZ upravuje příloha vyhlášky č. 72/2005Sb.
Na základě výstupů projektu „Inovace činností SPC“ dochází aktuálně k optimalizaci školských poradenských zařízení.