Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného v ŠPP

06.43.21_5.  Tato publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti školního speciálního pedagoga. 

Metodická zpráva č.1 – KA 2 a KA 3


Tato publikace shrnuje osvědčené a doporučované postupy, zabývá se odbornými okruhy, které jsou v působnosti právě školního speciálního pedagoga. Zaměřuje se na definování standardních postupů v obvyklých poradenských situacích tohoto školního specialisty při řešení vzdělávacích i výchovných obtíží žáků základních, středních i speciálních škol a také na definování standardních postupů ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s rizikem jejich vzniku. Dále je zde popsána úloha školního speciálního pedagoga při vytváření a kontrole individuálních vzdělávacích plánů, dále jeho úloha v práci s učiteli, směrovaná k podpoře inkluzivního vzdělávání a jeho participace na realizaci práce se třídami ve prospěch všech žáků. Pozornost je také věnována dokumentační činnosti školního speciálního pedagoga, včetně práce s informovaným souhlasem, popsány jsou také jednotlivé formuláře, které se tomuto školnímu specialistovi osvědčily při zajišťování poradenských služeb v prostředí školy. Popisované úrovně činností doprovázejí příklady dobré praxe.

Publikaci je možné zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00 (či na vlastní náklady nechat zaslat). Rozebráno.