Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb - Postupy a doporučení jejího rozvoje

06.43.21_5.  Metodická zpráva z roku 2014,se zabývá pojetím sítě poradenských služeb v České republice. 

(Metodická zpráva č.7 – KA 2 a KA 3)

Materiál rozlišuje jednotlivé poskytovatele poradenských služeb s definováním jejich zřizovatelů. V rámci poskytovatelů poradenských služeb se dále zpráva věnuje vymezení jejich činností a kompetencí a především určuje pozici v poradenské síti a s tím související spolupráci s ostatními subjekty sítě. V závěru zprávy jsou uvedeny příklady dobré praxe v kontextu fungování sítě poradenských služeb a také doporučení pro další rozvoj a budování sítě školních a školských poradenských služeb.

Publikaci je možné zdarma získat na adrese: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, 190 00 (či na vlastní náklady nechat zaslat).