Harmonogram plánovaných aktivit

Plánované aktivity v roce 2013:


9. 4. 2013 – Informace o projektu na setkání ředitelů SPC
12.4. 2013- Jednání na KÚ Olomouckého kraje k postavení školních psychologů ve školách, role projektu RAMPS
16.4. 2013- Informace o projektu v rámci vystoupení o inkluzivním vzdělávání v Senátu ČR
22.4. 2013 – Informace o projektu na setkání ředitelů zapojených škol do projektu v rámci ČECH
Duben 2013 – Informace o projektu v rámci přednášek studentům katedry psychologie PedF UK v Praze
Duben 2013- Přednáška na FF UK v Bratislavě, věnovaná systému školních poradenských pracovišť v ČR a role projektu RAMPS
Květen 2013- setkání zástupců profesních sdružení v rámci školských a školních poradenských služeb v ČR- informace o projektu RAMPS
Červen 2013 – Informace o projektu a předání kontaktů na odborníky v krajích na setkání pracovníků projektu CPIV