Německo, Francie, Finsko: nové články o školství a vzdělávání

Četli jste už lednovou várku článků na blogu Pro vzdělávání?

Nová várka textů blogu Pro vzdělávání je tady. Co si můžete tentokrát přečíst?

Francouzské kampusy řemesel a kvalifikací
Od roku 2013 fungují ve Francii seskupení zahrnují vzdělávací zařízení, zaměstnavatele a jejich svazy, výzkumné laboratoře i státní instituce.
Automobilový průmysl ve Velké Británii ve srovnání s Německem a Španělskem
Výsledky šetření mezi zaměstnavateli autoservisů ve Velké Británii, Německu a Španělsku, jehož cílem bylo porovnat odbornou přípravu.
Co je to globální kompetence?
Tzv. globální kompetenci bude v roce 2018 poprvé hodnotit mezinárodní šetření PISA.
Digitální gramotnost v novém finském národním kurikulu
Cílová zaměření oblastí multigramotnost a ICT pro jednotlivá období základního vzdělávání ve Finsku.
Nový společný základ pro všeobecné vzdělávání ve Francii
 Nový společný základ pro znalosti, kompetence a kulturu platí ve Francii od školního roku 2016/2017. Představujeme kompetence tematické oblasti Jazyky pro myšlení a komunikaci.
Všechny články najdete na blogu Pro vzdělávání.
Články si můžete číst jak podle nejčerstvějších textů, tak třídit podle témat, která Vás zajímají.

 


Blog pro vzdělávávní přináší texty o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Přinášíme překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.

Navazujeme na měsíčník Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí, který v NÚV (a v předchozím VÚOŠ) vycházel nepřetržitě od roku 1990.