Čtěte blog Pro vzdělávání: novinky z Rakouska, Německa, Finska nebo USA

Připravili jsme novou várku textů ze zahraničních zdrojů.

Nové texty blogu Pro vzdělávání jsou tady. Co si můžete tentokrát přečíst?

jak posiluje bavorské školství: ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi se Bavorsko umisťuje na předních místech, v odborném vzdělávání má výsledky zdaleka nejlepší – jaký přístup přináší ovoce?
co ukázaly srovnávací testy z matematiky v Rakousku: cílem testování žáků a žákyň 8. ročníků bylo zjistit, zda si žáci osvojili kompetence odpovídající vzdělávacímu standardu v matematice,
co může pro děti znamenat návštěva muzea: jak využít návštěvu muzea pro výuku,
1. a 2. ročník školy: přerod v žáka – jak popisuje některé z klíčových kompetencí nové finské kurikulum, které bylo celostátně zavedeno ve školním roce 2016/2017,
- jaký vliv na úspěch ve škole i v životě má podle amerického časopisu American Educator sociální a emoční rozvoj žáka


Články si můžete číst jak podle nejčerstvějších textů, tak třídit podle témat, která Vás zajímají.

 


Blog pro vzdělávání přináší texty o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Uveřeňujeme překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.

Navazujeme na měsíčník Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí, který v NÚV (a v předchozím VÚOŠ) vycházel nepřetržitě od roku 1990.