Četli jste už Pro vzdělávání?

Spouštíme blog článků o vývoji školství a vzdělávání nejen v zahraničí.

Na adrese  provzdelavani.nuv.cz si můžete přečíst o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Přinášíme překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.

Články si můžete číst jak podle nejčerstvějších textů, tak třídit podle témat, která Vás zajímají.

Blog Pro vzdělávání navazuje na měsíčník Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí, který v NÚV (a v předchozím VÚOŠ) vycházel nepřetržitě od roku 1990. Děkujeme redakčnímu týmu Zpravodaje a především dlouholeté redaktorce Anně Konopáskové za vše, čím obohatila naše obzory.