Četli jste už Pro vzdělávání?

Články o vývoji vzdělávání a školství nejen v zahraničí

Na adrese  provzdelavani.nuv.cz si můžete přečíst mimo jiné o 

Na blogu Pro vzdělávání najdete tento měsíc mimo jiné články na tato témata:

Články si můžete číst jak podle nejčerstvějších textů, tak třídit podle témat, která Vás zajímají.


Blog pro vzdělávávní přináší texty o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Přinášíme překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.

Navazujeme na měsíčník Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí, který v NÚV (a v předchozím VÚOŠ) vycházel nepřetržitě od roku 1990.