EQAVET - Zajišťování kvality v odborném vzdělávání

EQAVET byl vytvořen na základě dokumentu schváleném Evropským parlamentem a Radou v červnu roku 2009 a jeho cílem je pomáhat podporovat a monitorovat stálé zlepšování systémů odborného vzdělávání na základě evropských referencí.

ImageImageImagePoslání a cíle EQAVET:
  • Vytvoření metody otevřené spolupráce v oblasti zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.
  • Podpora spolupráce mezi zúčastněnými subjekty.
  • Vytvoření společné platformy, společných nástrojů a kritérií pro zajišťování kvality, na jejichž základě může
    vzniknout prostor vzájemné důvěry.
  • Zapojení zúčastněných subjektů do rozvoje a zavedení společných nástrojů a indikátorů.
  • Podpora zavedení Evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality EQAVET.

Image

 


Soubory ke stažení