Vytvoření kurikula v souladu s kreativním podnikáním

Politický program

Nedostatek multidisciplinárních přístupů / silný důraz na konkrétní disciplíny

Podle zprávy EU Průvodce strategiemi výzkumu a inovací pro inteligentní specializaci (RIS 3) bude multidisciplinarita, stejně jako nalezení a uplatnění různých druhů dovedností a znalostí, hrát ústřední roli v evropském hospodářství.

Tvůrčí schopnosti a dovednosti související s uměním je třeba zahrnout do vývoje vzdělávání a osnov horizontálně a multidisciplinárně.

Je třeba pojmenovat dovednosti důležité pro multidisciplinární práci (například mezilidské dovednosti), stejně jako diskutovat o hodnotách a etice a poznávat jiné kultury.

Doporučení pro vzdělávací politiku

V souladu s doporučeními pro vzdělávací politiku v Průvodci strategiemi výzkumu a inovací pro inteligentní specializaci (str. 32) potřebujeme:

„Politiky, jež zajistí vhodný přísun a mix dovedností; existenci a zajištění výuky k podnikavosti a kreativního řešení problémů, autonomii a transparentnost vzdělávání a výzkumných organizací, podporu pravidelné a dlouhodobé spolupráce mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi a firmami a explicitní zohlednění role Klíčových základních technologií (KET).“

Tvrdíme, že existuje potřeba řady specifických politických nástrojů s důrazem na kreativní podnikání a se zaměřením na dlouhodobé programy (spíše než jednorázové projekty), které propojují kreativní odvětví se školami (např. prostřednictvím učení souvisejícího s prací, stáží a spoluautorství osnov) a využívají tvořivosti k vytvoření silnější báze dovedností v komunikaci, spolupráci, managementu a transformaci myšlenek a obsahu do podnikání. Existuje také potřeba akreditace v rámci kreativního podnikání jakožto součást kurikula.

Aktivita projektu

Program CENTRES v Londýně (vedený organizací A New Direction) prováděl pilotní projekty v pěti londýnských školách akreditovaných v rámci kvalifikace Social Enterprise Qualification (SEQ) pro mladé. SEQ je uznávaná mezinárodní akreditace vytvořená organizací Real Ideas Organisation. Mladí, kteří se SEQ účastní, se díky této akreditaci učí o sociálních podnicích tak, aby uměli sociální podnik založit a provozovat. Získají tak autentické zkušenosti s podnikáním a vyzkoušejí si své znalosti v praxi. V kontextu pilotních projektů CENTRES se tyto projekty zaměřovaly na kreativní podnikání. Jejich součástí byla příležitost setkat se s úspěšnými kreativními podnikateli a učit se od nich. Důvodem pro využití akreditovaného přístupu bylo to, aby školy mohly ke kreativnímu podnikání přistupovat jako ke všestranné aktivitě, která vhodně doplňuje a zhodnocuje různé oblasti kurikula. SEQ rovněž umožnila školám akreditovat učení a zvýšit hodnotu projektu v očích daných škol i zúčastněných studentů, zanechala po sobě odkaz, na nějž mohou školy navázat a rozšířit jej, dala studentům autentickou zkušenost s kreativním podnikáním v „bezpečném“ prostředí (většina studentů by za běžných okolností neměla možnost si ve škole založit vlastní podnik) a dala studentům i učitelům příležitost se setkat se skutečnými kreativními podnikateli a učit se od nich.