C-OPZ-MSMT-MPSV.jpg Cílem projektu je podpořit a doplnit systémové prvky, které umožňují prohlubování kompetencí dospělých v rámci dalšího vzdělávání v ČR. Bude optimalizována síť autorizovaných osob (AOs), budou vytvořeny vzdělávací programy pro získávání digitálních kompetencí a bude realizována 2. vlna šetření PIAAC.

Otevřený prostor pro úspěch na trhu práce

V rámci projektu bude vybudována síť krajských koordinátorů a platforem, které budou propojovat a podporovat cílové skupiny (úřady práce a jejich klienti, zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, školy a vzdělávací zařízení) v rámci systému dalšího vzdělávání dospělých.

Kontakty:

Gestor projektu: RNDr. Miroslav Procházka, CSc.; miroslav.prochazka@npi_cz

Finanční manažer projektu: Bc. Miroslav Vachek; miroslav.vachek@npi_cz

Odborná asistentka projektu: Mgr. Svetlana Salontay; svetlana.salontay@npi_cz

Webové stránky šetření PIAAC: www.piaac.cz 

Základní údaje o projektu

Zahájení projektu: 15. dubna 2019
Ukončení projektu: 31. prosince 2023
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0013987
Příjemce dotace: Národní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu: 155 188 610,50