sociální partnerství

Sociální partnerství je pro každou odbornou školu důležité

Projekt také sledoval a podporoval spolupráci škol s okolím, především se zaměstnavateli. Provedené šetření ukázalo, že do podpory odborného vzdělávání se zapojuje stále více sociálních partnerů a že tvorba školních vzdělávacích programů k tomuto trendu jednoznačně přispěla. Odborné školy si uvědomují význam a přínos spolupráce s partnery a za nejdůležitějšího z nich označují zaměstnavatele, neboť umožňují žákům výcvik ve skutečném pracovním prostředí. Přes určitý pozitivní trend k rostoucí spolupráci však stále některé školy narážejí při navazování spolupráce na určité překážky, zejména nezájem zaměstnavatelů a ekonomickou krizi. Pro školu je proto důležité nabídnout partnerům něco, co nemají a co by mohli využít (zkušenosti školy a znalosti vyučujících, žáky jako potenciální pracovní sílu, prostory školy atd.). Více informací o této problematice si můžete přečíst v brožuře Odborné školy a jejich sociální partneři a ve sborníku z konference Sociální partnerství odborných škol.

ImageImageImage

Zajímal nás také pohled z druhé strany – názor zaměstnavatelů. V rámci projektu jsme se zajímali o pohled zaměstnavatelů na tuto problematiku a mezi firmami různé velikosti a různého zaměření jsme zjišťovali jejich zkušenosti se spoluprací se školami. V první řadě si firmy prostřednictvím spolupráce se školami vyhlížejí, vybírají, učí a vychovávají své budoucí zaměstnance. Firmy využívají této možnosti, protože si tak mohou vychovat kvalitní pracovníky, což jim ušetří čas i prostředky při hledání nových kandidátů. Spolupráce s učni firmám může pomoc také zlepšovat jejich image. Firma i její značka se totiž díky spolupráci se školami dostává do povědomí širší veřejnosti a napomáhá budování dobrého jména firmy. Konkrétní příklady spolupráce najdete ve sborníku příkladů dobré praxe Sociální partnerství očima zaměstnavatelůPřílohu ke sborníku tvoří dalších 6 příkladů dobré praxe spolupráce spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol.