život včera, dnes a zítra

V obecné rovině lze uvést jako největší „ zisk“ prožitkovou rovinu, která se týká obou skupin účastníků. Na straně podskupiny seniorů lze dále rozvíjet možnosti aktivizace – zde se jedná o rozvoj kognitivní úrovně další prací na výstupech modulů ( například pokračování v psaní vzpomínkového deníku, práce s fotografiemi). U studentů kromě výše uvedené prožitkové části lze využít program ve své profesi. Zároveň lze jeho výsledky prezentovat, a v neposlední řadě na něj navázat a rozšířit ho jak v čase, tak v obsahu.

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň