vzpomínáním za poznáním

Program je zaměřen na otázky porozumění a hlavně dorozumění mezi různými generačními skupinami, a to z hlediska  různosti generačních hodnot a postojů, se kterými jsou obě generace konfrontovány, ale vzájemně vůči nim nejsou vnímaví. Jako jeden z dalších aspektů je i akceptace jiných norem, pohledů na stejné věci, pochopení vnímání času, seznámení se se změnami v hierarchii hodnot.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Karlovarská 99, Plzeň, 323 00