umělecký keramik

Účastníci vzdělávacího programu se naučí základní technologické postupy a materiály využívané v keramické tvorbě. Rozeznají různé druhy hmot a budou vědět na co je využít. Dokážou prakticky navrhnout a vytvořit výrobky užité a dekorativní keramiky. Účastníci porozumí jazyku mladých lidí a způsobu jejich uvažování, naučí se trpělivě komunikovat s mladší generací, vzájemně tolerovat své způsoby komunikace, přijímat nové podněty a naslouchat mladé generaci, která jim může předat nové poznatky. Získají pocit sebeuvědomění, sebevědomí v pozici seniora. Mladí účastníci získají zkušenosti s komunikací se seniory, prohloubí své znalosti v oboru, naučí se trpělivosti v komunikaci se starší generací, vzájemné toleranci, přijímání zkušeností a příběhů starých lidí.

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Borská 55, 301 00 Plzeň