terapie zahradou

Vzdělávání seniorů je vedeno podle současných poznatků gerontagogiky. Mezigenerační učení přináší v daném programu efekty učení i efekty sociální – podporuje vytváření podmínek pro generační kohezi ve společnosti, může působit i jako prevence antiageismu. Jednotlivé aktivity lze uplatňovat při výchově svých vnoučat při volnočasových, zájmových aktivitách, které přenesou i na další osoby či skupiny osob.

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava - Hulváky