stárnutí ve zdraví a aktivitě

Účastníci vzdělávacího programu získají dovednosti k využívání metod pro aktivizaci paměti při řešení problémů v každodenním životě, jednoduché cviky  k udržení/zlepšení tělesné kondice, osvojí si používání internetu k získávání informacía komunikaci, ověří si, že spolupráce mezi generacemi je možná a přínosná, že každý jednotlivec se spolupodílí na vytváření vztahů  a jejich kultivaci.

Základní škola Velvary Školní 269, 273 24 Velvary