slavnosti a svátky koloběhu roku

Senioři v daném programu  "Slavnosti a svátky koloběhu roku ve společné tvorbě" především získávají větší sebevědomí v kontaktu s mladými lidmi i v možnostech vlastních tvůrčích dovedností. Samotná výtvarná tvorba rozvíjí i kognitivní a motorické funkce. Práce se sochařskou hlínou, barvou, nebo kašírovací hmotou se tak pro ně stává i terapeutickým prostředkem. Mládež je v kontaktu s generací, která měla jiná sociální i společenská východiska a zároveň s ní spolupracuje na jednom tvůrčím cíli. Mladí také předávají vlastní praktické zkušenosti někomu dalšímu. Zároveň se dozví nové informace o historii a kořenech svátků roku, které odpradávna dávali komunitě společnou platformu pro oslavy a společné sdílení ročních cyklů.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o. Pod Vinicemi 82, 322 00 Křimice