senioři ve zdraví

Modul I. Zdravý životní styl - je koncipován jako teoreticko-praktický, první oddíl - Energetická a biologická hodnota stravy – je zaměřen na základní terminologii, složení stravy, přídatné látky, pitný režim a základní výpočet bazálního metabolismu. Oddíl druhý - Alternativní směry ve výživě – pojednává o dalších způsobech stravování, zaměřuje se na náboženské odlišnosti ve výživě a stravovacích návycích. Oddíl třetí se zaměřuje na specifika výživy u dospělých jedinců a jedinců v seniorském věku. Oddíl čtvrtý se nahlíží do problematiky metod zjišťování stavu výživy, hodnocení stavu výživy a dietetiky, charakterizuje i rozdíly a způsoby podání enterální a parenterální výživy. Modul II. - Psychohygiena je koncipován jako teoreticko-praktický, první oddíl - se zaměřuje na zdravý způsob života, podmínky a odpovědnost za vlastní zdraví, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví, vliv životního prostředí a vliv reklamy a médií na zdraví, zdůrazňuje i základní terminologii a vysvětluje pojem holismus a holistické zdraví a seznamuje s technikami holistické medicíny. Oddíl druhý je zaměřen především na seznámení se s jednotlivými metodami relaxačních technik a jejich praktický nácvik, zaměřuje se i na využití a správnou volbu relaxační techniky dle věku, případně ve stresové situaci či při fyzické bolesti.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc Pöttingova 2, 771 00 Olomouc