příprava pokrmů studené kuchyně

Cílem programu "Slavnostní příležitosti – příprava pokrmů studené kuchyně" je vést účastníky k  samostatné práci, využívali znalosti z estetiky při expedici pokrmů, hospodárně zacházeli s potravinami a získali povědomí o ekologickém chování, poskytnout účastníkům poznatky a vědomosti o přípravě, úpravě a zpracování surovin a potravin. Účastníci jsou vedeni k osvojování zásad přípravy pokrmů a jejich expedice, k hospodárnému využívání potravin, upevnění znalostí o dodržování hygienických, ekologických a bezpečnostních pravidel a předpisů, které souvisí se zpracováním surovin.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž