prevence a sebeobrana

Program je založen na společném hledání řešení reálných situací, které mohou v životě seniorů i dětí nastat, nácviku chování a řešení konkrétních problémů reálného života. Důraz je kladen na vzdělávání v oblasti tělesné kultury se specifickým zaměřením na praktické dovednosti v základních sebeobranných technikách.

Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, 753 01 Hranice