pes v domácnosti, společník a průvodce

Pes v domácnosti, společník a průvodce - péče o psy a jejich základní výcvik. Tento p rogram je zaměřen na péči o psy a jejich základní výcvik, osvojí si praktické dovednosti spojené s výchovou, výcvikem, krmením a ošetřováním psa. Vzdělávací program je vytvořen také tak, aby docházelo k utváření specifických  postojů. U žáků jde především o sociální kompetence a rozvoj komunikativních a lektorských kompetencí. Pro seniory mimo odborné kompetence je důležité během vzdělávání vytvářet klima, které jim umožní vymanit se ze stereotypu a zapojit se do vzdělávání v jiném kolektivu – školní třídy.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, příspěvková organizace Českolipská 123, 405 02 Děčín - Libverda